فضا
مطالب فضای آیتیلاگز.

1003

برخی اسناد احتمالا واقعی که وجود موجودات فرا زمینی را تایید می کند

دانش و فناوری | فضا

همیشه این بحث که آیا موجودات فضایی واقعی هستند یا نه وجود داشته است. و افراد بسته به دلایلی اعتقاد به وجود یا عدم وجود این موجودات دارند.
ساده ترین و کاملترین جواب به پرسش های پیرامون این بحث این است که بگوییم: "احتمال دارد"، زیرا ثابت کردن این که این موجودات وجود دارند به همان اندازه سخت است که ثابت کنیم که وجود ندارند.
در این دنیای بی انتها میلیاردها ستاره و شاید هم میلیون ها کهکشان وجود داشته باشد که ما هنوز قادر به کشف آن ها نبوده ایم. و علم نجوم و زیست فرازمینی هنوز جای پیشرفت بسیار دارد.

در ادامه با آیتیلاگز همراه باشید.

1478

آخرین خبر از نابودی قسمت عظیمی از زمین توسط سیارک خشمگین و آتشین

دانش و فناوری | فضا

ناسا در آخرین اعلام رسمی خود:

قرار نیست زمین مورد اصابت یک سیارک قرار گیرد. احتمال برخورد اجرام آسمانی با زمین تا یک صد سال آینده بسیار نا چیز است.

در چند روز اخیر شایعاتی در مورد احتمال اصابت زود هنگام یک سیارک با زمین و نابودی بخش اعظمی از آن دهن به دهن چرخید و برخی را نگران کرد.

در ادامه با آیتیلاگز احتمال این برخورد و شایعات مطرح شده در این باب را بررسی می کنیم.

1204

تامین انرژی 10000 سال انسان ها از کره ماه

دانش و فناوری | فضا

در سال 2009 ناسا به واسطه راکت خود یک مدار گرد به نام (LRO) و یک ماهواره شناسایی با نام (LCROSS) به کره ماه فرستاد. وظیفه LRO یافتن مکان مناسب برای فرود و وظیفه LCROSS برخورد با یکی از حفره های موجود در سطح ماه و بررسی ذرات برخواسته بر اثر برخورد بوده است.

با استفاده از طیف سنجی و بررسی هایی که به کمک LCROSS انجام شده است وجود آب در کره ماه به اثبات رسیده است. به واسطه LCROSS و LRO به غیر از آب وجود مواد ارزشمند دیگری مانند آمونیاک و متان نیز تایید شده است.

در ادامه با آیتیلاگز همراه باشید.