پزشکی و سلامت
مطالب پزشکی و سلامت آیتیلاگز.

631

چگونه به کمک فناوری مردم را تشویق به نجات دادن دیگران بکنیم؟

دانش و فناوری | پزشکی و سلامت

همه ما از فواید خون دادن برای خودمان و ضرورت دریافت خون برای بیماران محتاج به واحد های خونی با خبر هستیم. ولی براستی چگونه می توان مردم را به اهدای خون تشویق کرد.

در برخی از ماه های سال رغبت مردم به اهدای خون کاهش می یابد و دولت دست به دامن مردم می شود تا مردم را به این کار تشویق کند. ولی این بار در آمریکا و سوئد روش جالبی برای این کار مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادامه با آیتیلاگز این نوآوری جدید را با هم بررسی می کنیم.